Aktuality

Opravy montovaných sklolaminátových hal

Opravy montovaných sklolaminátových halOpravy montovaných sklolaminátových halOpravy montovaných sklolaminátových halOpravy montovaných sklolaminátových halNa základě velkého zájmu nyní nabízíme opravy sklolaminátových montovaných hal, které v dobách minulých vyráběla firma Vertex. Jedná se dříve nejčastěji používaný typ ve tvaru lomeného oblouku. Poškozené segmenty nahradíme novými o stejných rozměrech. Pokud potřebujete odstranit škody po letošní neobvykle tuhé zimě, rádi Vám pomůžeme.

Zastřešení ČOV Modřice

Čtveřice kruhových střech vyhnívacích nádrží o průměru 20 m v ČOV Brně Modřicích jsou svými vlastnostmi i konstrukčním řešením zcela výjimečné. Žádná podobná střecha z kompozitních materiálů dosud postavena nebyla. Absolutní plynotěsnost, antistatická úprava celého povrchu s uzemněním, odolnost proti agresivním plynům a zejména schopnost odolat provozním změnám tlaku v nádrži odpovídajícímu zatížení 220 mm vodního sloupce přetlaku a 100 mm vodního sloupce podtlaku to jsou parametry kterými se toto dílo pyšní. Splnění všech požadavků zákazníka bylo velmi obtížné a tak se na jednom díle uplatnilo tolik specialit a nových řešení jako nikdy v minulosti.

Zastřešení ČOV ModřiceBylo třeba vyřešit mnoho problémů, pro které neexistovala žádná ověřená řešení a proto se během realizace prvních dvou zastřešení hodně experimentovalo. Zejména požadavek absolutní plynotěsnosti bez tolerance se ukázal být velkým problémem, protože se v praxi ukázalo, že žádný konvenční způsob utěsnění pomocí pryžových těsnění a tmelů,vzhledem k velikosti střech a provozním podmínkám, tento požadavek nesplňuje. I tento problém se však podařilo vyřešit použitím námi navržené technologie, kterou jsme ze spodní strany dodatečně spojili všechny díly střechy v jeden celek tak, aby zůstala zachována možnost dilatace a vzájemných drobných posunů jednotlivých částí. Realizace druhé dvojice střech již proběhla zcela podle očekávání.

Největším problémem se nakonec ukázalo přesvědčit zástupce investora, že něco tak nezvyklého může vůbec fungovat. Na střechy si zákazník postupně objednal cekem celkem čtyři nezávislé posudky. Abychom rozptýlili všechny pochybnosti přistoupili jsme na provedení zátěžové zkoušky, při které byla jedna zákazníkem vybraná střecha zatěžována až na teoretické kritické zatížení uvedené ve statickém výpočtu. Zkouška potvrdila, že i při zatížení 330 mm vodního sloupce přetlaku a následně 175 mm vodního sloupce podtlaku nedošlo k porušení těsnosti ani stability konstrukce. Tento drastický test sice dokázal střechu zdeformovat a na třech místech se dokonce objevily drobné praskliny, ale po zkoušce se střecha zase poslušně vrátila do původního tvaru a drobné šrámy byly snadno opraveny.

Doufáme, že tyto průkopnické střechy nezůstanou osamoceny a dostaneme příležitost zúročit získané zkušenosti při dalších ještě odvážnějších projektech.

David Hudec, 1. 10. 2003

Zákazníkem objednané posudky provedli:
Prof. Ing. Josef Steidl, CSc. - ČVUT, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
Prof. Ing. Vlastimil Křupka DrSc, Ústav aplikované mechaniky Brno
Firma Qualiform a.s. Brno (oponentura statického výpočtu)
Firma Halcrow Group Limited, Crawley - Anglie

ISO 9001:2000

Přes nepřízeň osudu, která nás sužovala v minulém roce v podobě záplav a úrazu ředitele firmy se nám nakonec podařilo dokončit přípravy na přechod na novou ISO normu. Od nového roku tedy máme zavedený a certifikovaný systém jakosti podle normy ISO 9001:2000.

Trup plachetnice třídy "420"

Trup plachetnice třídy 420Trup plachetnice třídy 420V první polovině tohoto roku jsme zahájili výrobu trupů plachetnic olympijské třídy "420". Tento výrobek vybočuje z našeho běžného sortimentu, avšak v produkci skelných laminátů představuje
špičku jak po stránce technologické, tak po stránce použitých materiálů.


Tvarové bednění

Tvarové bedněníJejich použití je vhodné všude tam, kde jsou na výsledek betonáže kladeny nejen funkční ale i estetické požadavky. Umožňují dosáhnut dokonale hladkého povrchu a téměř libovolného výsledného tvaru. Stavbařům a projektantům se tak nabízí možnost zcela nových netradičních řešení. Větší fotografii bednění a hotového mostního oblouku naleznete v nejnovějších realizacích.

Poklopy šachet a kanálů

Poklopy šachet a kanálůPoklopy šachet a kanálů ze sklolaminátu mají oproti klasickým ocelovým či litinovým poklopům několik výhod: snadná manipulace (nízká hmotnost), nulová údržba (odolnost vůči prostředí, žádná koroze), nehrozí odcizení v rámci nežádoucího sběru surovin (nedají se prodat do sběrny). Jednotlivé poklopy mohou být dimenzovány na libovolné zatížení podle konkrétních požadavků. V případě potřeby je lze opatřit uzamykatelnou závlačkou zabraňující neoprávněné manipulaci. Podrobné informace o poklopech a jejich použití naleznete zde.

Nádoby na posypový materiál

Nádoby na posypový materiálTyto výrobky jsou určeny především pro inertní posyp. Nachází uplatnění nejen u silničářů, ale i benzinových pump a obytných domů pro posyp komunikací v zimních měsících. Bedny na posypový materiál nabízíme ve čtyřech velikostech a dvou provedeních. K dispozici jsou o objemech 200, 300, 500 a 800 litrů. Dále je možné zvolit zda má mít bedna ve spodní části výsypku pro snadné nabírání posypového materiálu lopatou. Standardně jsou vyráběny v kombinaci oranžové a šedé barvy, ale na přání mohou být vyrobeny v libovolné barevné kombinaci. Ceník je k dispozici zde.