Sklolaminátové zastřešení ČOV

 • chrání zdraví obsluhy a okolních obyvatel zadržováním nebezpečných aerosolů
 • zamezují úniku nežádoucích pachů, chrání životní prostředí
 • zabraňují vytvoření mlhy a námrazy na obslužných lávkách a okolních komunikací - odstraňují nebezpečí úrazu či havárie
 • snižují tepelné ztráty - zvýšení účinnosti a rychlosti čištění
 • šetří náklady na dlouhé kanály k ČOV umístěných zbytečně daleko od bytové zástavby
 • šetří náklady na dlouhé přívodní kanály, jejichž vybudování je mnohonásobně dražší než zastřešení

Plně zastřešenou čistírnu lze umístit přímo v obytné zástavbě, nebo její bezprostřední blízkosti, aniž by své okolí obtěžovala.


Sklolaminátové zastřešení ČOV ModřiceKA LiegeČOV Velké Meziříčí - čerpací stanice


Přednosti laminátových střech

 • nízká hmotnost (10 - 30 kg/m2)
 • snadná přeprava, rychlá montáž a demontáž
 • dlouhá životnost, vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám, chemickým vlivům a UV záření, nulová údržba
 • plynotěsnost a antistatický povrch - tyto specielní provedení umožňují instalaci i na vyhnívacích nádržích s uvolňujícím se metanem
 • revizní otvory jdou zhotovit kdekoli i dodatečně
 • libovolné barevné kombinace umožní architektům vysoce působivé estetické řešení
 • jsou relativně levné
 • ceny se pohybují v rozmezí 2 700 - 7 000 Kč/m2, což při realizaci kompletního zastřešení nové čistírny představuje cca 5% nákladů

ČOV ChebČOV Slovenská LupčaČOV Holešov


Základní informace o sklolaminátových střechách čistírenských nádrží a současná situace v České republice (rok 2016)

První sklolaminátové střechy na čistírenských nádržích se začaly v západní Evropě zkušebně montovat již v šedesátých letech, ale teprve v letech osmdesátých prakticky nahradily všechny ostatní způsoby zastřešování.

Postupně sílil tlak na ochranu zdraví obsluhy a okolního obyvatelstva, ale i na odstraňování méně škodlivých, avšak silně zapáchajících látek. Postupně se stalo zastřešování nádrží i čištění odpadního vzduchu samozřejmostí.

Nejprve se začaly zastřešovat nádrže, ze kterých díky čeření vzduchem a míchadly uniká velké množství nebezpečných aerosolů. Aerosoly mohou vážně poškodit zdraví nejen obsluhy ale i obyvatel v okolí čistírny, protože při silném větru mohou být zaneseny až několik kilometrů daleko. Z důvodu odstranění nepříjemného zápachu pak byly postupně zastřešovány i ostatní nádrže a přívodní kanály. Dnes jsou nové čistírny většinou navrhovány jako zcela zakryté s výjimkou konečných fází čištění, kde je již voda zbavena zapáchajících látek. Stávající čistírny jsou zastřešením vybavovány dodatečně většinou v rámci celkových rekonstrukcí společně s modernizací ostatních technologických zařízení. Jedná se tedy o proces, který bude trvat ještě mnoho let.

Výše popsaná situace však v České republice ještě zcela neplatí. Investoři si jen pomalu začínají uvědomovat důležitost zastřešování čistíren a projektanti se teprve učí využívat těchto technologií. Přesto se situace během posledních let začala i díky vstupu do Evropské unie rychle měnit k lepšímu, což je vidět na množství realizovaných staveb v Čechách a na Moravě.

Do současnosti jsme realizovali více jak 450 zastřešení ČOV různého rozsahu v ČR, Slovensku, Německu, Polsku, Rakousku, Belgii, Nizozemí. Naše střechy také vyvážíme prostřednictvím belgické a německé firmy do celého světa. V poslední době děláme i nabídky do zemí východní Evropy včetně Ruska.ČOV DobroviceKA Herseaux (Belgie)ČOV Plzeň - čerpací stanice ČOV RuzyněČOV SedlčanyČOV Pivovar Radegast Nošovice