Biofiltr s předřadnou pračkou

Popis biofiltru

Biofiltr s předřadnou pračkouJedná se o prefabrikáty ze skelného laminátu na bázi polyesterové pryskyřice, ze kterých lze jednoduchým způsobem sestavit hotový biofiltr. Tento způsob montáže umožňuje zařízení kdykoliv později přemístit, a nebo podle potřeby rozšířit.

Materiál, který k výrobě používáme, prokazuje obzvlášť vysokou odolnost v chemicky agresivním prostředí a velmi dlouhou životnost.

Zařízení může být umístěno buď přímo na zemi (na ploše s betonovým či asfaltovým podkladem), nebo na střeše budov. V tom případě je však nutné počítat s povrchovým zatížením ca. 650 kg/m2.

Odpadní vzduch je nasáván radiálním ventilátorem a dále veden do předřadné pračky, zabudované v tělese biofiltru. Předřadná pračka je konstruována jako pračka s výplňovými tělísky a pracuje na principu křížového proudění.

Zde jsou plyny zbaveny špíny, zvlhčeny a ochlazeny. Součástí předřadné pračky je vestavěný odlučovač vody. Ten zabraňuje vniknutí kapiček prací kapaliny do proudu odsávaného vzduchu. Předřadná pračka plní navíc určitou omezovací funkci, čímž se účelně vyrovnávají špičky zatížení biofiltru.

Předčištěný, ochlazený a navlhčený vzduch je nyní veden do biofiltru. Zde jsou biologicky odbourány zapáchající látky. Vzduch proudí přes odlučovací komoru do rozvodných kanálů pod filtr. Poté je vzduch pomalu veden skrz biologicky aktivní vrstvu filtru a difusně vyfukován do volného prostředí. Filtrační vrstva je umístěna na nosném roštu, odolnému vůči hnilobným procesům. Hlavní nádrž, nosné rošty a rozvodný systém jsou zhotoveny z plastů.

Jako základní materiál pro bakteriální flóru používáme speciální vláknitou rašelinu, která se vyznačuje tím, že je tvořena směsí rašelin různého stáří a odlišných oblastí těžby. Strukturu rašeliny vytváří vřes. Ten zabraňuje zhroucení a smíchání jednotlivých složek biomasy. Tlaková ztráta zůstává dlouhou dobu konstantní. Rašelina je před vložením do čistícího zařízení upravena bakteriálním roztokem.

Zabudovaná předřadná pračka s předem nastaveným požadovaným pH a tím i pH prací vody prostřednictvím nadefinovaného dávkovače odstraní část čpavku. V odpadní vodě z pračky (za podmínek dle zadání) nepřesáhne obsah čpavku 0,2 kg/hod.

Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích škodlivých látek obsažených ve vzduchu v nezávadné produkty pomocí mikroorganismů.

Biofiltr s předřadnou pračkou

Jelikož životní prostor těchto mikroorganismů tvoří voda, závisí aktivita bakteriální látkové přeměny na obsahu vody v rašelině a relativní vlhkosti plynu v době pobytu v biofiltru.

Na základě námi získaných poznatků je plyn zvlhčován vodou tak dlouho, dokud nenastane rovnováha mezi rychlostí vysoušení a rychlostí vylučování škodlivin. Dosažením této rovnováhy je získána konstantní vlhkost rašeliny, čímž jsou splněny všechny podmínky potřebné k vývoji a rovnoměrnému rozptýlení bakteriální flóry.

U tohoto zařízení se jedná o biofiltr naplněný speciální rašelinou, která plní funkci živné půdy pro bakteriální flóru. Výhodou tohoto filtru je jeho životaschopnost i při déletrvajícím přerušení provozu, např. o prázdninách, aniž by došlo při jeho znovuuvedení do provozu k poklesu výkonu. To je možné jen díky schopnosti bakterií vyživovat se v provozních pauzách rašelinou. Při uvedení do chodu je filtr naočkován uvedeným typem bakterie, takže již od počátku je zajištěna jeho účinnost.

Spotřeba energie filtrem je mimořádně nízká (tlaková ztráta po 6 měsících provozu činí ca. 500 Pa).

Konstrukce biofiltru zaručuje bezproblémový dohled a údržbu rašelinové vrstvy. Periodické sledování i údržbu zařízení rádi zajistíme.

Zařízení může být v pozdější době dle úvahy dále rozšiřováno. Nejdůležitější komponenty a náhradní díly jsou k dispozici v našem firemním skladu.